Hoe schrijf je de perfecte blog? - infour

Posted by | mei 24, 2018 | Blog | No Comments

Soms heb je dat wel eens: je leest een boek, een artikel of een blog, en je bent er helemaal door gegrepen. In één adem lees je het uit, waarna de tekst nog dagenlang in je hoofd blijft hangen. Voor elke schrijver is het de ultieme genoegdoening dat zijn lezerspubliek op de één of andere manier geraakt wordt door een verhaal. Maar tegelijkertijd is dat het moeilijkste om te realiseren.

Net zoals een schrijver of journalist probeert, is het kunnen ‘raken’ van de lezer (of kijker/luisteraar) in een succesvolle contentmarketing campagne cruciaal. Dat kan via allerlei communicatiemiddelen, van magazines tot video’s. Een populaire en relatief snel te realiseren manier om doelgroepen te bereiken is de inzet van blogs. Veel bedrijven gebruiken tegenwoordig blogs, meestal verspreid via de eigen (sociale) mediakanalen. Maar de kwaliteit van de content is wisselend. En slechte kwaliteit straalt af op je merk.

Verplaats je in de lezer
Om een succesvolle blog te creëren, is het allereerst belangrijk om je te verplaatsen in de mensen die je wil bereiken: wat wil de lezer nu écht lezen? Construeer rondom die behoefte ook de blog. In de praktijk is dit voor veel organisaties direct een heikel punt, want van oudsher stoelen veel marketingtheorieën op het zogenaamde ‘zenden-principe’: wij willen een boodschap kwijt en vaak is die direct gekoppeld aan een verkoop. Juist met interessante invalshoeken die meerwaarde bieden aan de lezer, weet je hen te binden. Neem de hypotheekverstrekker die zich met blogs over woongenot en de nieuwste woontrends profileert. Ook voor mensen die niet op zoek zijn naar een hypotheek is deze content van waarde. Zodra die mensen wel een hypotheek zoeken, denken ze ongetwijfeld terug aan dat bedrijf van die leuke blogs.

Leesbaar en interessant
Een goede blog valt of staat met de leesbaarheid. Met een blog vol specialistische taalgebruik, moeilijke woorden en ingewikkelde zinsconstructies is de kans groot dat de aandacht van de lezer snel wegebt. Daarom moet de schrijfstijl zo goed mogelijk zijn afgestemd op de beleefwereld en het kennisniveau van de doelgroep: vaak hoe vlotter en origineler geschreven, des te pakkender de tekst. Bovendien is het belangrijk om de blog van begin tot einde interessant te houden. Tot slot – en niet onbelangrijk – blijf concreet en dwaal niet te zeer af van de kern van je verhaal.

Op weg
Het schrijven van een goede blog is niet voor iedereen weggelegd. Natuurlijk moet je een beetje feeling hebben bij het schrijven van pakkende, interessante teksten. Maar met de genoemde tips in het achterhoofd helpen we je hopelijk een klein beetje op weg. Voor verdere hulp, weet je ons ongetwijfeld te vinden.